Historia PSDP

Sieć jako stowarzyszenie została powołana do życia w 2016 r.