POLSKA SIEĆ DOCHODU PODSTAWOWEGO

Stowarzyszenie działające na rzecz dochodu podstawowego

Cele Sieci

  1. Zwiększenie świadomości społecznej na temat koncepcji dochodu podstawowego poprzez przedstawianie cech i wariantów tego rozwiązania, jego uzasadnień, sposobów wprowadzenia w życie oraz argumentów stosowanych w dyskusji nad nim.

  2. Prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad koncepcją dochodu podstawowego.

  3. Działanie na rzecz popularyzacji i promocji idei dochodu podstawowego.